АРОМАТИЗАТОР С ПРЪЧКИ 125МЛ-ПАМУКОВИ ЦВЕТЯ

  • Производител: Ordinett
  • Кат. номер:7849001

Ароматизатор с бамбукови пръчици за интериорно пространство с дълготраен аромат и красива визия.

Лесно за използване решение, което може да ароматизира всяко пространство, приложението му е много ефективно като едновременно ароматизира и неутрализира неприятните миризми, като оставя след себе си ухание на свежест, чистота или вашият любим аромат на парфюм.

УПОТРЕБА: отворете стъклената бутилка и бавно поставете пръчиците в нея, като внимавате да не разлеете течността.

За по-добро разпространение на аромат, обръщайте пръчиците веднъж седмично.

 

Аромат- Памукови цветя:

Общият аромат е фин, носталгичен и чист. Ухание, което събужда най-сладките и ранни спомени от детството в двора на къщата извън града, свежестта във въздуха, която се носи рано сутрин, онова ухание на чистота на ленена тъкан и въздушни акорди от белите чаршафи съхнещи на лятното слънце.

 

Подробно описание +

Maрка : Ordinett

Съдържание: течност - 125мл.

Аромат: Памукови цветя

Компоненти външен вид: Бутилка,пластмаса, корк, капачка на бутилка, кутия, стъкло, хартия.

Производител: Giostyle S.p.A. Urgano, Italia

Срок на годност: 2г. / отбелязан на маркировката

Съхранение: Съхранявайте само в оригиналната опаковка, добре затворена бутилка, на добре проветриво и хладно място, далече от пряка слънчева светлина, далече от източници на топлина, на открит пламък, на искри и други източници на запалване,както и далеч от всякакви други несъвместими материали.

Да не се пуши в близост до продукта. Не използвайте за цели различни от препоръчаните.

Да се съхранява извън обсега на деца.

Внимание: Силно запалима течност и пари.

Продуктът може да предизвика различни алергични реакции.

При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода.

При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински съвет/ помощ.

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите потърсете медицински съвет/ помощ.

При необходимост от медицинска помощ ностете опаковката на продукта.

При вдишване :Осигурете веднага достъп на чист въздух. Ако дишането е затруднено, незабавно потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Незабавно се консултирайте с лекар и/или потърсете медицинска помощ.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Изхвърляйте в контейнери в съотвествие с местните разпоредби и предпазните мерки за опазване на околната среда.

Характеристики +
Категория
Ароматизатори
Доставка +

  • Доставките се извършват от куриерскa фирмa СПИДИ , като цената на услугата е фиксирана - 9,50 лв
  • Куриерската услуга е безплатна при поръчки над 80,00 лв
  • Поръчки направени до 15:00 часа се обработват в същия работен ден
  • Поръчки направени след 15:00 часа се обработват на следващия работен ден